Werkwijze

Werkwijze

Een begeleidingstraject bestaat altijd uit de volgende stappen:

Stap 1: Aanmelding


U kunt uw kind aanmelden via de website door het contactformulier in te vullen, door een e-mail te sturen naar info@rt-renyrid.nl of door mij te bellen op

06-28576946. Ik zal dan een afspraak met u maken voor een vrijblijvend intakegesprek. Dit gesprek is kosteloos en is bedoeld om kennis te maken en de hulpvraag goed in kaart te brengen. Ik zal mijn werkwijze mondeling toelichten en er is natuurlijk alle ruimte voor vragen. Het is prettig als u tijdens het intakegesprek relevante informatie meeneemt. Denk hierbij aan rapporten en toetsgegevens van school en eventuele onderzoeksverslagen.

Stap 2: Onderzoek en handelingsplan


Na het intakegesprek kan de begeleiding van start gaan. Om een nog beter beeld te krijgen van wat de hulpvraag is, gebruik ik de eerste lessen voor gesprekken met uw kind en zal ik zonodig toetsen afnemen. Daarbij vind ik het waardevol om contact te hebben met de school. Op deze manier probeer ik een totaalplaatje te krijgen om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Daarna stel ik een handelingsplan op voor 12 weken. In het handelingsplan staat onder andere aan welke (leer)doelen we gaan werken.

Stap 3: Begeleiding

Dan begint de begeleiding van uw kind. Wekelijks zal er worden lesgegeven aan uw kind om de doelen van het handelingsplan te behalen. Daarbij vind ik het heel belangrijk dat tijdens de begeleiding uw kind weer plezier krijgt in het leren. Soms kunnen kinderen vastzitten in hun eigen denken wat hen belemmert in het leren. Gedachten als 'ik kan het toch niet' en 'het lukt me nooit' kunnen behoorlijk in de weg zitten. Ik wil graag kinderen laten ervaren dat door een andere 'mindset' ze het leren anders gaan ervaren en daardoor meer zelfvertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. Denk aan de gedachten: 'ik doe mijn best', 'ik mag een fout maken', 'als ik oefen word ik beter', 'ik hoef niet meteen iets te kunnen' en 'goed is goed genoeg!'.

Het leren zal afwisselend en vooral spelenderwijs gebeuren. Er zal gebruik worden gemaakt van remediƫrende (gerichte hulp) methodes, didactische leerspelletjes en de computer. Het is fijn dat er naast de begeleiding thuis geoefend wordt, zodat het geleerde kan worden geautomatiseerd.

 

 

Stap 4: Toetsing en evaluatie

 

Na 6 weken vindt er een tussentijdse evaluatie plaats. Dit gebeurt telefonisch. Na 12 weken worden de resultaten van de begeleiding geƫvalueerd door een aantal toetsen en/of observaties te herhalen. Hierna maken we afspraken over een verlenging of de afsluiting van de begeleiding. Als er besloten wordt om door te gaan met de begeleiding, dan wordt er een nieuw handelingsplan opgesteld met eventueel aangepaste doelen.

RT Praktijk Reny Rid          info@rt-renyrid.nl          06-28576946          KvK: 69024669           LBRT: 164113